Plebiscyt na Gōrnim Ślonsku 20 marzec 1921

Videocast "Quo vadis, Silesia?"

Videocast "Quo vadis, Silesia?" je poświynconi ślonski kulturze, historii a tożsamości. Je on próbom odpowiedzynio se na pytania:
  • Czim je Ślonskość?
  • Co określo ślonsko tożsamość?
  • Jako jynzik ślonski funguje w sferze społeczni?
  • Czamu Ślonskość sie traci?
  • Jak roztomańte procesy nacjonalizacji zagrożajom ślonski kulturze, ślonskymu jynzikowi i ślonski tożsamości?
  • Jake były istotny wydarzynia i postaciy w historii Ślonska?
  • Kiere ksionżki stanowiom kanon ślonsky literatury?
  • Eżi idzie tłumaczyć Kanta na ślonski?
  • ...
Lista odcinkow:
008 [Historja] Manipulacjy na mapach z wynikami plebiscytu
007 [Filozofja] Kołakowski
006 [Wprowadzyniy] Polityczno alternatywa do Autonomii Ślonska
005 [Wprowadzyniy] Społeczni wymiar fungowanio ślonskygo jynzika
004 [Filozofja] Platon
003 [Wprowadzyniy] Nacjonalistyczne praktyki neguwanio Ślonskości
002 [Wprowadzyniy] Proba koncepcji Ślonskości
001 [Wprowadzyniy] Ogólne rozważuwania